Geschiedenis Zuid-Afrika

Zuid-Afrika's afgelegen ligging - het ligt duizenden kilometers verwijderd van grote Afrikaanse steden zoals Lagos en Caïro en meer dan 6.000 mijl (10.000 km) verwijderd van het grootste deel van Europa, Noord-Amerika en Oost-Azië, waar zijn belangrijkste handelspartners zijn gevestigd - geholpen versterken van het officiële systeem van apartheid voor een groot deel van de 20e eeuw. Met dat systeem handhaafde de regering, gecontroleerd door de blanke minderheidspopulatie, segregatie tussen door de overheid gedefinieerde rassen in huisvesting, onderwijs en vrijwel alle levenssferen, waardoor in feite drie naties ontstonden: een van blanken (bestaande uit voornamelijk mensen uit de Britse en Nederlandse [boer] afkomst, die generaties lang worstelde om politieke suprematie te verwerven, een strijd die zijn gewelddadige hoogtepunt bereikte met de Zuid-Afrikaanse oorlog van 1899-1902); een van zwarten (bestaande uit zulke mensen als de San jager-verzamelaars van de noordwestelijke woestijn, de Zulu-herders van de oostelijke plateaus, en de Khoekhoe-boeren van de zuidelijke Kaapregio's); en één van "Coloreds" (mensen met een gemengd ras) en etnische Aziaten (Indiërs, Maleisiërs, Filippino's en Chinezen). Het apartheidsregime werd veracht en zelfs heftig tegengewerkt door een groot deel van de wereldgemeenschap en tegen het midden van de jaren tachtig bevond Zuid-Afrika zich in de paria-staten van de wereld, het onderwerp van economische en culturele boycots die bijna elk aspect van het leven aantastten. In deze periode merkte de Zuid-Afrikaanse dichter Mongane Wally Serote op:

geschiedenis zuid afrika

Er is een intense behoefte aan zelfexpressie onder de onderdrukten in ons land. Als ik zeg zelfexpressie bedoel ik niet dat mensen iets over zichzelf zeggen. Ik bedoel mensen die bewust geschiedenis maken ... We negeren de creativiteit die de mensen in staat heeft gemaakt om extreme uitbuiting en onderdrukking te overleven. Mensen hebben extreem racisme overleefd. Het betekent dat onze mensen creatief zijn geweest over hun leven.

Uiteindelijk gedwongen om de onhoudbare aard van etnisch separatisme in een multicultureel land te confronteren, begon de Zuid-Afrikaanse regering van F.W. de Klerk (1989-94) de apartheidswetten in te trekken. Dat proces op zijn beurt zorgde voor een overgang naar algemeen stemrecht en een echte verkiezingsdemocratie, die culmineerde in de verkiezing van een regering onder leiding van de zwarte meerderheid in 1994, onder leiding van de lang geketende dissident Nelson Mandela. Zoals deze overgang bevestigt, heeft het land opmerkelijke vooruitgang geboekt bij het tot stand brengen van sociale rechtvaardigheid in een korte periode van tijd.

Land

Zuid-Afrika heeft drie steden die als hoofdsteden dienen: Pretoria (uitvoerend), Kaapstad (wetgevend) en Bloemfontein (gerechtelijk). Johannesburg, het grootste stedelijke gebied van het land en een handelscentrum, ligt in het hart van de dichtbevolkte provincie Gauteng. Durban, een haven aan de Indische Oceaan, is een belangrijk industrieel centrum. Oost-Londen en Port Elizabeth, die allebei langs de zuidkust van het land liggen, zijn belangrijke commerciële, industriële en culturele centra.

Zuid-Afrika wordt begrensd door Namibië in het noordwesten, door Botswana en Zimbabwe in het noorden, en door Mozambique en Swaziland in het noordoosten en oosten. Lesotho, een onafhankelijk land, is een enclave in het oostelijke deel van de republiek, volledig omringd door Zuid-Afrikaans grondgebied. De kustlijn van Zuid-Afrika grenst aan de Indische Oceaan in het zuidoosten en de Atlantische Oceaan in het zuidwesten. Het land heeft twee kleine subantarctische eilanden, Prince Edward en Marion, gelegen in de Indische Oceaan ongeveer 1200 km ten zuidoosten van Kaapstad. Het voormalige Zuid-Afrikaanse bezit van Walvisbaai, aan de Atlantische kust zo'n 600 kilometer ten noorden van de Oranjerivier, werd in 1994 onderdeel van Namibië.