Inwoners Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is vroeger heel vaak veroverd en was dus vaak een kolonie. Hierdoor kregen ze heel veel verschillende talen waarmee ze in aanraking kwamen. Mensen noemen inwoners in Zuid-Afrika ook wel de Rainbow Nation. Want ongeveer driekwart van de mensen zijn inheems een aantal van tien procent blank en negen procent kleurlingen, de minste zijn de Aziaten met drie procent. Vergeleken derde wereldlanden functioneert Zuid-Afrika heel goed. Hun economie is ook heel goed.

Aantal inwoners

In 2001 kwamen uit de cijfers van het aantal inwoners van Zuid-Afrika 44,8 miljoen mensen uit, dit is enorm veel. Want aan het begin van de 20ste eeuw was het aantal inwoners in Zuid-Afrika zeven keer kleiner vergeleken het begin van 2001. Op dit moment zit het aantal inwoners in Zuid-Afrika op 55,9 miljoen mensen. Waarvan ongeveer 80 procent getinte Zuid-Afrikanen zijn, ongeveer 10 procent blank, 7 procent een kleurling is en de resterende 2 procent is waarschijnlijk afkomstig van mensen uit India.

Taal

In Zuid-Afrika worden veel verschillende talen gesproken. In totaal zijn dat er 11. Die bestaan uit Xhosa, Noord-Sotho, Swazi, Venda, Zulu, Zuid-Sotho, Tsonga, Ndebele, Tswana en Zuid-Sotho. De Engelse taal wordt ook gesproken maar echter is deze taal niet de officiële taal van Zuid-Afrika want dat zijn ze alle 11. De Engelse taal wordt wel gesproken op commerciële en officiële evenementen. Door inwoners van Zuid-Afrika wordt het meest de Zulu taal gesproken. Door de getinte bevolking is dit ongeveer 24 procent. De taal Xhosa wordt maar door 17 procent gesproken in Zuid-Afrika. Deze taal hoort niet bij de officiële talen maar de taal wordt wel door veel Indiërs in Zuid-Afrika gesproken. De taal Tamil wordt door de mensen die afkomstig zijn van Aziatische achtergrond die taal wordt door 25 procent van die bevolking gesproken. Ook heb je de talen Gujarati, Urdu en Hindi die worden gesproken in Zuid-Afrika maar die zijn niet officieel aanvaard als taal.

inwoners zuid afrika

Religie

In Zuid-Afrika is religie een hele energieke ontdekking. In de meeste kleine dorpen worden zelf door de meest gemengde religies kerken gebouwd wat daar heel normaal is. Uit de laatste uitslagen van het aantal inwoners die bij een religie hoorden zijn de volgende uitslagen bekend: Ruim 80 procent van de mensen is christen, ongeveer 10 procent hoort bij de religie Zion Christian kerk, 8 procent bij de Pinkstergemeente, 7 procent gelooft in de Rooms-Katholieke kerk, 6 procent ongeveer volgt de Methodistenkerk, ook 6 procent van de bevolking hoort bij de Nederduitse Gereformeerde kerk. Ruim 3 procent hoort bij de Anglicaanse kerk. De Nederduitse kerk gaat wel de juiste tijd steeds meer de kant op van de Afrikaanse Protestantse kerk. Ook doet een groot deel van de bevolking die bij het christendom horen die samenvoegen met een natuurgodsdienst. De islam, hindoeïsme beschikken ongeveer 2 procent van de bevolking in Zuid-Afrika. 15 procent van de bevolking is Atheïst en bij ongeveer 1 procent is het geloof niet duidelijk.