Taal Zuid-Afrika

De ontdekkingsreiziger Jan van Riebeeck maakte een reis toen hij Zuid-Afrika ontdekte. Dat was in 1652 toen hij gelijk in Kaap de Goede Hoop (schiereiland) een kolonie oprichtte. Op dat moment schreven ze de geschiedenis ook op want voor die tijd is er nog niks bekend. Op de kolonie gaan al snel ook Vlamingen, Fransen en Duitsers wonen want die waren door de VOC in opdracht gekomen om op de Kaapse kolonie te wonen. Zij gingen als snel de Nederlandse taal aanleren. Maar toen veranderde het ook omdat er meerdere talen worden samengevoegd. Toen werd die taal een soort scheiding tussen Nederlands en Kaaps ook wel Kaaps-Nederlands genoemd. Daarna namen de Britten de Kaapse kolonie over. Hun officiële taal is Engels en dat werd hier ook toegepast. De boeren gingen juist het binnenland in trekken. Zij richtte daar 3 staten op: De Transvaal, Republiek Natalia en de Oranje Vrijstaat. In deze drie staten werd de Nederlandse taal gesproken dat ook officieel werd. Uiteindelijk ontstonden er conflicten met de Britten waarmee ze twee oorlogen hadden gevochten maar helaas verliezen de Boeren van de Britten. De boeren geloofden intensief dat hun tradities en taal werd behouden. Daarom werd in 1854 de Nederlandse taal de officiële taal in het Oranje Vrijstaat. Uiteindelijk werd in 1888 het Nederlands een officiële taal in het Republiek van Zuid-Afrika. Wat later het Transvaal werd. Later in de periode tussen 1910 en 1961 werden de twee talen het Engels en Nederlands de formele talen van Zuid-Afrika. Maar in 1925 kreeg het Afrikaans een voorsprong op het Nederlands. Tijdens het inhuldigen van de republiek werd in 1961 de talen Engels en Afrikaans samengevoegd tot één officiële taal in Zuid-Afrika. In 1983 bleef het Nederlands gelukkig nog wel bestaan. Want wetteksten werden gewoon nog in het Nederlands gesproken en inwoners konden ook nog Afrikaans lezen en ook het Nederland. Aan het einde van het jaar 1983 werd de Nederlandse taal toch permanent verwijderd vanuit de grondwet van Zuid-Afrika.

zuid afrikaanse taal

Zuid-Afrikaanse taal

De taal die in Zuid-Afrika is ontstaan komt door meerdere talen het Nederlands en Vlaams en Het Afrikaans. In de 17e eeuw werd het Nederlands gevestigd in een nieuw gebied waar ook veel verschillende groepen die ook een taal of dialect spraken waardoor het Zuid-Afrikaans nog meer werd ontwikkeld. Je kan ook wel zeggen dat het Afrikaans een dochtertaal is van het Nederlands. En ook een aantal worden zijn afkomstig van de creooltaal beweren onderzoekers. Ook denken de onderzoekers dat er Maleis-Portugees ook is verwerkt in de Zuid-Afrikaanse taal. De standaard taal die ontwikkeld werd in Zuid-Afrika leid dus enorm af op het Nederlands. Want dat werd gebruikt als er in de kerk werd gesproken of als er dingen werden opgeschreven. Nu is het Nederlands geen officiële taal meer in Zuid-Afrika maar er zijn nog steeds veel woorden die heel erg op het Nederlands lijkt. Aan het begin van de 20e eeuw bestond de woordenschat van het Afrikaans uit 50.000 woorden maar nu zijn dat zelfs 750.000 woorden dus deze taal is heel uitgebreid. Eerst werd de taal alleen op zakelijk gebied gebruikt maar later werd het ook gesproken in de literatuur, onderwijs, kunt en het bestuur. Ook werd de taal later ook permanent in de wetenschap en de kunt.